Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor živnostenský

Zaměstnanci odboru zajišťují agendu v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Agenda odboru je spojena se zakládáním, rušením, přerušením a pozastavením živnosti, evidencí provozoven, vydáváním výpisů z živnostenského rejstříku, evidencí zemědělských podnikatelů. Kromě toho provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se k živnostenskému podnikání.

S čím vám zde pomůžeme?

  • Ohlášení živnosti
  • Žádost o koncesi
  • Oznámení zahájení/ukončení činnosti v provozovně
  • Ustanovení odpovědného zástupce
  • Centrální registrační místo
  • Oznámení přerušení provozování živnosti, oznámení pokračování
  • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Kontaktní osoby