Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM@praha13.cz
vedoucí oddělení


Veverková Jana (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 312
matrika manželství, 
osvědčení k církevnímu sňatku

Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 314
   státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství
, prohlášení o nabytí státního občanství,
osvědčení o státním občanství

Hlinovská Jitka (3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 311
E-mail:  Hlinovskaj@praha13.cz
státní občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství,
osvědčení o státním občanství

Cestrová Marcela (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 460
E-mail: CestrovaM@praha13.cz

agenda změny jména a příjmení,
určování otcovství
zápisy do zvláštní matriky v Brně,
duplikáty matričních dokladů 

 

Záhorská Zdenka (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 270
E-mail: ZahorskaZ@praha13.cz
matrika narození, jubilejní svatby
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky


Škrabalová Liběna (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 318
E-mail: SkrabalovaL@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, agenda místní orientace

Suchá Kateřina (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 307
E-mail: SuchaK@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence, správní poplatky,
přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5


Veverková Andrea, DiS. (3.patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: VeverkovaA@praha13.cz 
určování otcovství, matrika úmrtí,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství,
zápisy do zvláštní matriky v Brně, duplikáty matričních dokladů

Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 72590 x
Vytisknout