Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM@praha13.cz
vedoucí oddělení
matrika manželství
určení otcovství tzv. trojdohodou 
přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5

Veverková Jana (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 312
matrika manželství, 
osvědčení k církevnímu sňatku
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství


Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 314
   státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství
, prohlášení o nabytí státního občanství,
osvědčení o státním občanství

Hlinovská Jitka (3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 460
E-mail:  Hlinovskaj@praha13.cz
státní občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství,
osvědčení o státním občanství

Cestrová Marcela (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 311
E-mail: CestrovaM@praha13.cz

agenda změny jména a příjmení,
určování otcovství
zápisy do zvláštní matriky v Brně,
duplikáty matričních dokladů 

 

Záhorská Zdenka (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 270
E-mail: ZahorskaZ@praha13.cz

matrika úmrtí

Zvárová Jana, Bc.(3.patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: ZvarovaJ@praha13.cz
určování otcovství, matrika úmrtí,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství,
zápisy do zvláštní matriky v Brně, duplikáty matričních dokladů


Šeborová Vendula (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 307
E-mail: SeborovaV@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence, správní poplatky
Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 74416 x
Vytisknout