Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor občansko-správní

Pomůže vám ve významných životních situacích (manželství, jubilea, narození, smrt), při řešení přestupků nebo třeba při žádosti o státní občanství.

S čím vám zde pomůžeme?

  • Manželství a rodina
  • Vítání občánků
  • Udělení státního občanství
  • Změna jména a příjmení
  • Prohlášení o otcovství

Kontaktní osoby v odboru

Rozdělení agend - kontakty