Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor občansko-správní

Pomůže vám ve významných životních situacích (manželství, jubilea, narození, smrt), při řešení přestupků nebo třeba při žádosti o státní občanství.

S čím vám zde pomůžeme?

 • Manželství a rodina
 • Vítání občánků
 • Udělení státního občanství
 • Změna jména a příjmení
 • Prohlášení o otcovství

Kontaktní osoby v odboru

 • (3. patro, č. 430)

  JUDr. Baumruková Zuzana

  vedoucí oddělení - přestupkové řízení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 445)

  Cestrová Marcela

  matrikářka - udělení státního občanství, osvědčení o státním občanství, prohlášení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (1. patro, č. 246)

  Hejduk Tomáš

  odborný pracovník - Czech Point, ověřování

  Odbor občansko-správní - oddělení e-governmentu

 • (3. patro, č. 426)

  Herychová Pavla DiS.

  matrikářka - udělení státního občanství, státoobčanské sliby, osvědčení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 426)

  Hlinovská Jitka

  matrikářka - změna jména a příjmení, zápisy do zvláštní matriky Brno, souhlasné prohlášení o určení otcovství, duplikáty matričních dokladů, prohlášení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 432)

  Bc. Horová Simona

  odborný pracovník - přestupkové řízení, výkon trestu obecně prospěšných prací

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 431)

  Mgr. Kalčíková Andrea

  odborný pracovník - přestupkové řízení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 428)

  Bc. Koloušková Martina DiS.

  vedoucí oddělení - matrika manželství, matrika narození, registrované partnerství, určení otcovství – trojdohoda, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5, územní orientace

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování