Syrový Petr, Bc.
(2. patro, č. 319)
Tel.: 235 011 453
Fax: 235 011 545
E-mail: SyrovyP@praha13.cz
vedoucí oddělení
koordinátor plánování sociálních služeb


Morčuš Jan, Mgr. (2. patro, č. 320)
Tel.: 235 011 458
Fax: 235 011 695
E-mail: MorcusJ@praha13.cz
koordinátor sociální prevence
(sociální práce, rodinná politika, prevence kriminality)


Hájková Veronika, Bc. (2. patro, č. 320)
Tel.: 235 011 452
Fax: 235 011 695
E-mail: hajkovav@praha13.cz
koordinátor sociální prevence
(sociální práce, integrace cizinců a národnostních menšin a protidrogová prevence)
Zveřejněno: 12.05.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 17072 x
Vytisknout