Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor sociální péče

Zaměstnanci odboru se starají o sociálně znevýhodněné občany, občany v těžkých životních situacích. Cílem je zajistit kvalitní život všem lidem na území městské části Praha 13. V rámci sociální oblasti se na Praze 13 věnujeme rodinné politice, integraci cizinců, protidrogové prevenci a prevenci kriminality. K úspěšnému fungování jsou klíčové správné plánování sociálních služeb, využívání dotací i spolupráce s dalšími organizacemi.

S čím vám zde pomůžeme?

 • Žádost o dotace v sociální oblasti
 • Žádost do domova pro seniory
 • Veřejné opatrovnictví
 • Sociální poradenství
 • Žádost o výpůjčku zařízení tísňové péče
 • Žádost o pěstounskou péči a osvojení
 • Parkovací průkaz pro osoby se zdrav. postižením
 • Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
 • Kolizní opatrovnictví nezletilých dětí
 • Výchovné problémy nezletilých dětí
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
 • Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Kontaktní osoby v odboru

Odkaz

formuláře třetích stran