ohlašování živnosti, žádost o  koncese,
oznamování změn, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění,
oznámení přerušení a pokračování provozování živností,
evidence provozoven,
živnostenský rejstřík (nahlížení, výpisy),
Centrální registrační místo (CRM),
evidence zemědělských podnikatelůBudínský David, Ing. arch. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 486 fax: 235 514 832
E-mail: BudinskyD@praha13.cz


Hanzlíčková Iveta
 (1.patro, č. 211)
Tel.: 235 011 481 fax: 235 514 832
E-mail: HanzlickovaI@praha13.cz


Tomanová Radka (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 620 fax: 235 514 832
E-mail: TomanovaR@praha13.cz


Trégnerová Veronika, Mgr. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 490
E-mail: tregnerovav@praha13.cz


Kletečková Lucie, Ing. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 488
E-mail: 
KleteckovaL@praha13.cz

Vytisknout