Policie České republiky

Základní působnosti vykonávané ve vztahu k občanům:

  • chrání bezpečnost osob a majetku
  • spoluzajišťuje veřejný pořádek a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
  • odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele
  • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
  • odhaluje přestupky a pokud to stanoví zvláštní zákon, přestupky objasňuje
  • projednává přestupky, pokud to stanoví zvláštní zákon


Obvodní ředitelství Praha II pro městské obvody Praha 2 a Praha 5

Sokolská 1799/38, 120 00 Praha 2
Tel.: 974 852 111


Místní oddělení Stodůlky - pro oblast městské části Praha 13 (s výjimkou Nových Butovic)
- metrem (trasa B) do stanice Luka, pak pěšky nadchodem přes ulici Mukařovského, oddělení sídlí v budově naproti stanici metra

Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5
Tel.: 235 521 967, 235 521 969, 974 855 740
Fax: 974 855 748


Místní oddělení Košíře - pro oblast Nových Butovic
- metrem trasa B do stanice Nové Butovice, pak autobusem číslo 130, 164, 179, 184, 219 do zastávky Nušlova, pěšky průchodem v Běhounkově ulici, oddělení sídlí v nízké budově, obklopené panelovou zástavbou

Běhounkova 2301/19, 158 00 Praha 5
Tel.: 257 321 243
Fax: 974 855 718

Zveřejněno: 09.01.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 127971 x
Vytisknout