Monitoring zápachu

Občanům hl. města Prahy je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento formulář je k dispozici ke stažení na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy na adrese:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/MHMP_monitoring_zapachu_22021.html

zjednodušená adresa: zapach.praha.eu

Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu na hlavní podatelnu úřadu, zpracuje pověřený pracovník oddělení ochrany ovzduší. Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby se mohly vyřadit neadekvátní stížnosti.
Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude možné vytvořit mapu hlášených událostí.

Formulář - monitoring zápachu

Vytisknout