Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Deváté Veřejné fórum občanů Prahy 13 – hlasování prodlouženo 31. ledna 2024

Praha 13
15.01.2024
Nenechte si ujít

Občané měli opět možnost se vyjádřit k problémům městské části. V rámci plnění aktivit místní Agendy 21 proběhlo již 9. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla zabývat. Akci zahájili zástupci výboru místní Agendy 21. Předseda výboru pro MA 21 a odpovědný politik Vít Bobysud a místopředsedkyně výboru Yveta Kvapilová. Akcí provázela odbornice na diskuzi Veřejného fóra paní Dana Diváková.

Přítomná veřejnost byla seznámena s mechanizmem sběru témat u vytyčených tematických oblastí: rozvoj městské části, životní prostředí, doprava a bezpečnost, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání, školství a kultura, zdravotnictví a sociální věci. Proběhl také tzv. Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tematický celek.

Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou oblast v kompetenci. Tato dvě TOP témata byla sepsána na samostatný arch papíru a připravena k závěrečnému hromadnému hodnocení.

Každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci považují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo na 9. Veřejném fóru za účasti 80 osob osm hlavních priorit :

STŮL MLADÝCH – zabezpečení automatů na nákup el. cigaret a výrobků z konopí (znemožnit nákup dětem)

DOPRAVA A BEZPEČNOST – zajištění bezpečnosti v Centrálním parku a u stanic metra – zvýšená kontrola od Městské policie

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – více laviček na území Prahy 13

ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI – veřejné projednání developerských projektů – zajištění organizace projednávání mezi Městskou částí Praha 13 – developerem – veřejností

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ – obnovit realizaci Příběhy našich sousedů

STŮL MLADÝCH – péče o psychohygienu učitelů

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – zajistit vznik a realizovat Veletrh místních řemesel a služeb v Praze 13

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ – důraz na mediální výchovu a finanční gramotnost

Podle metodiky místní Agendy 21 je dalším postupem k získání TOP prioritních témat občanů z celé Prahy 13 zapojení širší veřejnosti, těch, kteří se 9. Veřejného fóra neúčastnili. Bude spuštěna ověřovací anketa pomocí on-line dotazníků a tištěné ankety uvedené níže. Do on-line hlasování bude možné se zapojit od 10. 12. 2023 do 31. 1. 2024 pomocí odkazu, který bude uveřejněn na webové stránce MČ Prahy 13.

Všichni, kteří mají zájem o písemné podklady – výstupy z předešlého ročníku akce, si o ně mohou požádat na e-mailu předsedy výboru MA 21 Víta Bobysuda, bobysudv@praha13.cz. O výsledcích vás budeme informovat v dalších vydáních STOPu.

Hlasování priorit Veřejného fóra

Sdílejte článek