Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

harmonogram

  • Odpady

    Harmonogram svozu bioodpadu Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na sběr jedlých olejů a tuků Kontejnery na drobný elektroodpad Velkoobjemové kontejnery Mobilní sběr nebezpečného odpadu Zpětný odběr pneumatik Mobilní svoz elektroodpadu Sběrné dvory