Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

koordinátor

  • Protidrogová prevence

    Protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 13 úzce spolupracuje s Krajským oddělením protidrogové prevence na Magistrátu hlavního města Prahy vyhodnocuje situaci v oblasti zneužívání drog v naší městské části a na základě vyhodnocení zpracovává koncepci protidrogové politiky Úřadu městské části Praha 13 poskytuje široké veřejnosti základní poradenství v oblasti protidrogové prevence s případným doporučením odborné…