Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Protidrogová prevence

Protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 13

 • úzce spolupracuje s Krajským oddělením protidrogové prevence na Magistrátu hlavního města Prahy
 • vyhodnocuje situaci v oblasti zneužívání drog v naší městské části a na základě vyhodnocení zpracovává koncepci protidrogové politiky Úřadu městské části Praha 13
 • poskytuje široké veřejnosti základní poradenství v oblasti protidrogové prevence s případným doporučením odborné služby z oblasti primární, sekundární i terciární prevence
 • metodicky spolupracuje se subjekty, které vytvářejí koncepci cílených programů primární protidrogové prevence
 • spolupracuje s místními školami
 • úzce spolupracuje s nejvýznamnějším partnerem v oblasti práce s uživateli drog v městské části, občanským sdružením Sananim,
 • vyhledává a propojuje subjekty v regionu pro spolupráci v oblasti protidrogové politiky
 • poskytuje informace o grantových řízeních vypisovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Na protidrogového koordinátora se můžete obrátit v případě, že:

 • najdete použité injekční stříkačky – zajistí jejich likvidaci
 • máte podezření, že vaše dítě experimentuje s drogami – doporučí vám službu nebo zařízení, kde vám budou schopni s vaším problémem pomoci
 • zneužíváte návykové látky a chcete změnit svůj dosavadní životní scénář – dá vám kontakt, popř. vás osobně doprovodí do zařízení, kde se vám dostane odborné péče
 • plánujete realizovat cílený preventivní program – poradí vám a vytipuje vhodné lektory
 • máte jakýkoli nápad týkající se zvýšení efektivity protidrogových aktivit v městské části – uvítá vaše náměty

Kontakty:

Mgr. Klára Foudová
Koordinátorka sociální prevence a protidrogová koordinátorka
Koordinátorka rodinné politiky

E-mail: foudovak@praha13.cz
Tel.: 235 011 458

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče, 2. patro, č. 320
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Městská policie hlavního města Prahy

Víte, že sběr použitého injekčního materiálu provádí městská policie? V případě nálezu pohozené injekční stříkačky proto zavolejte  městskou policii. Určitě nesbírejte použité injekční stříkačky sami, můžete se nakazit infekční nemocí.