Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

poradna

  • Protidrogová prevence

    Protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 13 úzce spolupracuje s Krajským oddělením protidrogové prevence na Magistrátu hlavního města Prahy vyhodnocuje situaci v oblasti zneužívání drog v naší městské části a na základě vyhodnocení zpracovává koncepci protidrogové politiky Úřadu městské části Praha 13 poskytuje široké veřejnosti základní poradenství v oblasti protidrogové prevence s případným doporučením odborné…

  • Prevence kriminality

    Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13: Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku. Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich…

  • Střední školy

    Na Praze 13 máme tři státní střední školy. Samozřejmě platí, že studenti si mohou střední školu zvolit svobodně podle sebe. Přijímací řízení odpovídá platným normám pro každý typ školy. To nejdůležitější o středních školách zjistíte v nejčastějších otázkách. Pod nimi najdete seznam škol. Kde se můžu poradit o volbě střední školy nebo učiliště? Na poradenskou…