Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13

  • Dotační řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024

    Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb., o hlavním městě…

  • Základní školy

    V Praze 13 máme aktuálně deset základních škol zřizovaných městskou částí a čtyři ostatní. Každá ze škol má vlastní spádovou oblast, takže budete vědět, kam přednostně přihlásit vaše dítě. Můžete samozřejmě zvolit i základní školu mimo spádovou oblast vašeho bydliště. Vše má ale jasná pravidla, která vám podrobněji popíšeme v nejčastějších otázkách. Tady jsou. Můžu…

  • Střední školy

    Na Praze 13 máme tři státní střední školy. Samozřejmě platí, že studenti si mohou střední školu zvolit svobodně podle sebe. Přijímací řízení odpovídá platným normám pro každý typ školy. To nejdůležitější o středních školách zjistíte v nejčastějších otázkách. Pod nimi najdete seznam škol. Kde se můžu poradit o volbě střední školy nebo učiliště? Na poradenskou…