Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Základní školy

V Praze 13 máme aktuálně deset základních škol zřizovaných městskou částí a čtyři ostatní. Každá ze škol má vlastní spádovou oblast, takže budete vědět, kam přednostně přihlásit vaše dítě. Můžete samozřejmě zvolit i základní školu mimo spádovou oblast vašeho bydliště. Vše má ale jasná pravidla, která vám podrobněji popíšeme v nejčastějších otázkách. Tady jsou.

 • Můžu si vybrat školu podle sebe?

K povinné školní docházce můžete pro dítě vybrat kteroukoliv základní školu. Na druhou stranu, povinností ředitele základní školy je přijímat přednostně děti z určeného spádového obvodu. Spádové obvody základních škol stanovuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, a to tak, aby do spádové školy mohly chodit všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.

Toto opatření neruší vaše právo vybrat pro své dítě jinou než spádovou školu. Ale v případě nedostačující kapacity školy nemusí ředitel dítě přijmout.

 • Jak je to s odklady povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do první třídy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

Kdy se konají zápisy do prvních tříd?

TIP: Prohlédněte si spádové oblasti jednotlivých škol přímo na mapě městské části

Základní školy zřizované MČ Praha 13:

Adresa: Brdičkova 1878/2, 15500 Praha 5-Stodůlky
Spádová oblast: Amforová, Archeologická, Brdičkova, Jeremiášova 2722, Kolovečská, Modrá, Píškova, Podpěrova
                                – pro 2. stupeň také školský obvod ZŠ Mohylová 1963 – Böhmova, Mohylová, Zvoncovitá

Adresa: Bronzová 2027/35, 15500 Praha 5-Stodůlky
Spádová oblast: Bronzová, Harmonická, Horákova, Kettnerova, Melodická, Mukařovského, Nová Kolonie, Operetní, Sezemínská, Symfonická, U Jezera, Zázvorkova

Adresa: Fingerova 2186, 158 00 Praha 5-Nové Butovice
Spádová oblast: Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách

Adresa: Janského 2189, 155 00 Praha 5-Velká Ohrada
Spádová oblast: Borovanského, Diabasová, Drimlova, Herčíkova, Janského 2187-2189, Janského 2191-2198, Janského 2209-2214, Janského 2232-2237, Janského 2367-2372, Janského 2505-2510, K Jihu, K Návrší, K Nové Vsi, K Opatřilce, K Sopce, Ke Klubovně, Klausova 1357, Klausova 1360-1361, Klausova 2541, Klausova 2551, Klausova 2559, Klausova 2575, Klausova 2958, Křepelčí, Kuní, Kurzova 2199-2202, Kurzova 2221-2225, Kurzova 2373-2376, Kurzova 2387-2391, Jeremiášova 2599, Liběšická, Liščí, Mutěnínská, Na Hvížďalce, Netouškova, Opatřilka, Podohradská, Přecechtělova 2226-2231, Přecechtělova 2238-2243, Sojčí, Srnčí, Tlumačovská 1118, Tlumačovská 1738, Tlumačovská 1750, Tlumačovská 1983, Tlumačovská 2255, Tlumačovská 2592, Tlumačovská 2766, U Albrechtova vrchu,  U  Dobráků, V Nové Vsi, Velichovská, Zaječí

Adresa: Klausova 2450/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Spádová oblast: Anny Rybníčkové, Bašteckého, Červeňanského, Eberlova, Havlíkova, Jaroslava Foglara, Havlíkova, Janského 2248-2254, Janského 2415-2422, Janského 2437-2444, Jeremiášova 1106, 1115, 1127, 1394, Jitrocelová, Karla Kryla, Klausova 1421, Klausova 1429-1430, Klausova 1434, Klausova 1439, Klausova 1441, Klausova 1443-1447, Klausova 1459-1460, Klausova 1463, Klausova 1475, Klausova 1491, Klausova 2448-2450, Klausova 2585, Klausova 2687, Klausova 2936,  Kurzova 2411-2414; 2244-2247, Nad Dalejským údolím, Ohradské náměstí, Pařízkova, Pavrovského, Petrbokova, Prusíkova, Přecechtělova 2392-2397, Přecechtělova 2403-2410, Přecechtělova 2427-2432, Přecechtělova 2495-2500, Přeučilova, Raichlova, Rotavská, Smíchovská, Stoličkova, Švejcarovo náměstí, Tlumačovská 1097, Tlumačovská 1237, Tlumačovská 1298, Tlumačovská 2747,  Tlumačovská 2786, Tlumačovská 2833,  Tlumačovská 3080, Wonkova

Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Spádová oblast: Bavorská, Bekova, Bessemerova, Ferrariho, Flöglova, Františka Janečka, Frimlova, Hábova, Hájčí, Helsinská, Heranova, Hostinského, Hynka Puce, Chalabalova, K Brance, Kálikova, Kecova, Ke Skalce, Klementova, Klukovická, Kocianova, Kopanina, Kovářova, Kuchařova, Kuncova, Laurinova, Líšnická, Lýskova, Jeremiašova – všechna čísla, která se nachází nad ulicí Rozvadovská spojka, náměstí Junkových, Medunova, Ostřicová, Pod Zličínem, Rozvadovská spojka, Sárská, Siemensova, Skandinávská, Stockholmská, Svítaková, Šostakovičovo náměstí, Šustalova, U Kašny, Vackova, Vlachova, Vstavačová, Waldesova

Adresa: Mezi Školami 2322, 158 00 Praha 5-Nové Butovice
Spádová oblast: Běhounkova, Blattného, Bucharova, Dismanova, Dominova, Kejhova, Klečkova, Kodymova, Márova, Mezi Školami, Münzbergerových, Na Zlatě, Nárožní, Nušlova, Petržílkova, Pod Hranicí, Řeporyjská, Sluneční náměstí, Smetáčkova, Šafránková, Tichnova, Volutova, Wiedermannova

 • 8. Základní škola, Mládí 135

  Adresa: Mládí 135, 155 00 Praha 5-Stodůlky
  Spádová oblast: 5. máje, Armády, Hildy Čihákové, Hlušičkova, Jindrova, K Fialce, K Hájům, K Jasánkam, K Lužinám, K Ohradě, K Vidouli, K Zahrádkám, Ke Golfu, Ke Kalvárii, Ke Koh-i-nooru, Ke Konstruktivě, Ke Studánce, Kellnerova, Mládí, Na Dolnici, Na Přívozích, Na Vlku, nám. Na Lužinách, Okruhová, Ordovická, Plzeňská, Pod Kulturním domem, Pod Viaduktem, Pod Vlkem, Před Rybníkem, Příčka, U Cikánky, U Dálnice, U Mydlárny, U Paloučku, V Borovičkách, Ve Stromořadí, Vlasákova, Voleníkova, Za Lužinami, Za Mototechnou, Živcových

 • 9. Základní škola Mohylová 1963
 • Adresa: Mohylová 1963, 155 00 Praha 5-Lužiny
  Spádová oblast: 1. stupeň – Böhmova, Mohylová, Zvoncovitá
                                   2. stupeň – pro druhý stupeň patří tento školský obvod k Fakultní základní škole při Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Adresa: Trávníčkova 1744/4, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Spádová oblast: Bellušova, Drahelčická, Eliščina, Fantova, Holýšovská, Chlupova, Jeremiášova 2581, K Chabům, K Jinočanům, K Náplavce, K Řeporyjím, Ke Studni, Mirešická, Na Klínech, Nad Brůdkem, Neustupného, Oistrachova, Otavova, Pod Náplavkou, Pod Vrškem, Podle Lomu, Poncarova, Pražský okruh, Thomasova,  Trávníčkova, U Hasičské zbrojnice, V Brůdku

Ostatní základní školy:

Adresa: Tlumačovská 32, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Adresa: Vlachova 1502, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Adresa: K Brance 72/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Adresa: Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Externí odkazy