Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

prevence

  • Protidrogová prevence

    Protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 13 úzce spolupracuje s Krajským oddělením protidrogové prevence na Magistrátu hlavního města Prahy vyhodnocuje situaci v oblasti zneužívání drog v naší městské části a na základě vyhodnocení zpracovává koncepci protidrogové politiky Úřadu městské části Praha 13 poskytuje široké veřejnosti základní poradenství v oblasti protidrogové prevence s případným doporučením odborné…

  • Prevence kriminality

    Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13: Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku. Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich…