Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

rodina

  • Rodinná politika

    Hodnota: Městská část Praha 13 považuje rodinu za klíčovou hodnotu pro rozvoj MČ. Vize: Městská část Praha 13 je přátelská k rodině a jejím potřebám. Naše cíle: 1. Podpora zakládání rodin 2. Podpora stability a přátelského prostředí v rodině 3. Rozvoj mezigenerační solidarity a dobrovolnictví občanů 4. Podpora aktivního života seniorů 5. Podpora skupin se…