Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rodinná politika

Hodnota: Městská část Praha 13 považuje rodinu za klíčovou hodnotu pro rozvoj MČ.

Vize: Městská část Praha 13 je přátelská k rodině a jejím potřebám.

Naše cíle:

  • 1. Podpora zakládání rodin
  • 2. Podpora stability a přátelského prostředí v rodině
  • 3. Rozvoj mezigenerační solidarity a dobrovolnictví občanů
  • 4. Podpora aktivního života seniorů
  • 5. Podpora skupin se specifickými potřebami

Tematické oblasti:

  • A) Politika zdravé rodiny
  • B) Podpora mezigenerační solidarity
  • C) Podpora skupin se specifickými potřebami

Prohlédněte si, jak to děláme:

Kontakty:

Mgr. Klára Foudová
Koordinátorka sociální prevence a protidrogová koordinátorka
Koordinátorka rodinné politiky

E-mail: foudovak@praha13.cz
Tel.: 235 011 458

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
2. patro, č. 320
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Informace k rodinné politice:

Do rodinné politiky se zapojují:

Aktuálně:

Proběhlo: