Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

údržba

  • Zimní údržba komunikací

    Zimní údržbu komunikací v Městské části Praha 13 pro vás zajišťuje několik subjektů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy Nejvíce komunikací má ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje zimní údržbu v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schváleným Radou hlavního města Prahy. Bližší informace, včetně interaktivní mapy zimní…

  • Čistění komunikací

    Na této stránce najdete aktuální informace o blokovém čistění. Věnujte prosím zvýšenou pozornost stanoveným termínům a instrukcím. Tím nám pomůžete celou akci urychlit a nezatěžovat vás omezenými možnostmi parkování vašich vozidel. Podrobné informace o komplexní údržbě komunikací najdete také na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Můžete si zadat buď název ulice a najít…