Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

základní škola

  • Spádové obvody škol

    Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 Amforová, Archeologická, Brdičkova, Jeremiášova 2722, Kolovečská, Modrá, Píškova, Podpěrova – pro 2. stupeň také školský obvod ZŠ Mohylová 1963 Böhmova, Mohylová, Zvoncovitá Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 Bronzová, Harmonická, Horákova, Kettnerova, Melodická, Mukařovského, Nová Kolonie, Operetní, Sezemínská, Symfonická, U…

  • Základní školy

    V Praze 13 máme aktuálně deset základních škol zřizovaných městskou částí a čtyři ostatní. Každá ze škol má vlastní spádovou oblast, takže budete vědět, kam přednostně přihlásit vaše dítě. Můžete samozřejmě zvolit i základní školu mimo spádovou oblast vašeho bydliště. Vše má ale jasná pravidla, která vám podrobněji popíšeme v nejčastějších otázkách. Tady jsou. Můžu…