Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

zemědělství

  • Podnikání v zemědělství

    Všechny informace nejen pro začínající podnikatele jsou uvedeny na portálu eAGRI. Součástí tohoto portálu je i Portál farmáře. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv…