Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Podnikání v zemědělství

Všechny informace nejen pro začínající podnikatele jsou uvedeny na portálu eAGRI.

Součástí tohoto portálu je i Portál farmáře.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Veškeré informace včetně formulářů naleznete na https://eagri.cz/public/portal/mze/farmar/EZP

Údaje v evidenci zemědělského podnikatele (v části, která je veřejná) Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace EZP, která umožňuje vyhledávání v Evidenci zemědělských podnikatelů. https://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

zdroj: Portál eAGRI

Externí odkazy