Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

zima

  • Zimní údržba komunikací

    Zimní údržbu komunikací v Městské části Praha 13 pro vás zajišťuje několik subjektů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy Nejvíce komunikací má ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje zimní údržbu v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schváleným Radou hlavního města Prahy. Bližší informace, včetně interaktivní mapy zimní…