Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření manželství pouze za přítomnosti svědků

Úřad městské části Praha 13 nově umožnuje uzavření manželství formou tzv. úředního aktu, a to v kanceláři občansko-správního odboru. Tento svatební obřad je vhodný pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít sňatek pouze za přítomnosti oddávajícího a dvou svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby. Na této formě svatebního obřadu se mohou snoubenci domluvit osobně v oddělení matrik ve 3. patře úřadu.

Pro tuto formu obřadu jsou vyhrazeny určité dny, a to úterý nebo čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou, konkrétní termín si snoubenci dohodnou až s pracovnicí oddělení matrik.

Správní poplatek za uzavření manželství formou úředního aktu činí 3 000 Kč.

S dalšími případnými dotazy je možné se obrátit na oddělení matrik, tel. 235 011 316 nebo tel. 235 011 312.