Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Manželství a rodina

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Požádat o uzavření manželství může kdokoliv, po splnění zákonných podmínek, v naší obřadní místnosti. Matrika také vystavuje osvědčení k církevnímu sňatku, pokud chce někdo uzavřít manželství na území naší městské části touto formou.

Občan na úřadě – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)