Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Udělení státního občanství České republiky – poplatková povinnost – informace pro žadatele od 2. 8. 2021

 

Dne 02.08.2021 nabývá účinnosti zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech. Tím dochází k novelizaci položky 8 sazebníku správních poplatků, podle níž je zpoplatněno přijetí žádosti o udělení státního občanství. To znamená, že poplatku nepodléhá vydání listiny o udělení státního občanství ČR (tj. kladné vyřízení žádosti), nýbrž již samotné podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem.

Výše správního poplatku:

zletilá fyzická osoba – 2 000 Kč

nezletilá fyzická osoba nebo azylant – 500 Kč

Správní poplatek již nelze zaplatit kolkovými známkami. Poté, co obdržíte při podání žádosti variabilní symbol, jej můžete zaplatit na pokladně úřadu (1.patro) buď v hotovosti nebo platební kartou.