Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Povolení zvláštního užívání komunikace: Vyhrazené parkování pro osobu těžce zdravotně postiženou ZTP nebo ZTP/P

Zrušení vyhrazeného parkovacího stání

Co je potřeba

  • Vyplněnou žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP, ZTP/P.

Postup

  • Občan podá vyplněnou žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího stání do podatelny
  • demontáž svislé dopravní značky „IP12“ se symbolem ZTP zajistí správce komunikace, vodorovné dopravní značení „V10f“ se neodstraňuje.

Formulář nového žadatele

Stáhnout

Právní předpisy upravující událost

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
odkaz na úplné informace

Kde, s kým a kdy zvláštní užívání komunikace konzultovat

Odbor dopravy, 2. patro, kancelář č. 315

v úředních hodinách po, st 8:00-18:00, út, čt 8:00-13:00

Ing. Monika Bouší, tel.: 235 011 401, e-mail: BousiM@praha13.cz