Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020

Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0117/2020 ze dne 11.3.2020 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2020.

Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a také v Informační recepci (přízemí), kde je připraven k nahlédnutí kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Rozpočet městské části.

Ing. David Vodrážka
starosta

 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2020
(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)

 

I. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13

Důvodová zpráva (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti (dokument MS Excel)

II. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem – komentář (dokument Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem – tabulky (dokument MS Excel)

III. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

Rozpočty příspěvkových organizací – mateřské a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže Stodůlky (dokument Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb – komentář (dokument Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb – tabulka (dokument Excel)

Seznam zkratek (dokument Excel))