Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2023

Vážení občané, 

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0024/2023 ze dne 18.1.2023 schválilo Rozpočet městské části Praha 13  na rok 2023.

Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a také v Informační recepci (přízemí),  kde je připraven k nahlédnutí kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  – Důležité dokumenty – Rozpočet městské části.

 

Ing. David Vodrážka
starosta

 

I. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13

Důvodová zpráva

Tabulky hlavní činnosti

II. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář

Tabulky zdaňované činnosti

III. Rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha 13

Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb – komentář

Rozpočet Střediska sociálních služeb – tabulka

IV. Usnesení

Usnesení RMČ č. UR 0507/2022 ze dne 19.12.2022

Usnesení FV ZMČ ze dne 12.12.2022

Seznam zkratek