Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2025 – 2029

Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0109/2024 ze dne 13. 3. 2024 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13  na roky 2025 – 2029.
Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v ekonomickém odboru (4. patro),  kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.
Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu. 

Ing. David Vodrážka
starosta

Důvodová zpráva
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2025 – 2029