Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026

Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0173/2021 ze dne 10.3.2021 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026.

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026

Důvodová zpráva k střednědobému výhledu

Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace – finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu