Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2024 – 2028

Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0037/2023 ze dne 29. 3. 2023 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2024 – 2028.

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka

starosta

Důvodová zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu