Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

5 – KD Mlejn jako kulturní centrum Prahy 13

Stanoviště č. 5 – Křížem krážem Prahou 13

Tato kombinace geohry a turistické poznávací stezky Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních lokalitách městské části je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kody, které odkazují na informační texty na webu MČ Praha 13 vážící se k danému místu.

Kulturní dům Mlejn – KD Mlejn

GPS: 50°2’56.983″N, 14°19’3.698″E

Klíčová témata:

Kulturní a vzdělávací centrum; divadlo; rocková hudební škola Come to Jam; folck a country scéna; Cirkus Mlejn; pohybové, hudební, výtvarné a dramatické lekce; historie a přestavba; pobočka městské knihovny

Chcete se dozvědět více?

KD Mlejn je kulturním a vzdělávacím centrem Prahy 13. Patrová budova Mlejna leží mezi ulicemi Mládí a Kovářova, nedaleko stanice metra Luka. Již od založení našly ve Mlejně domov přední divadelní soubory a umělci jako Ctibor Turba, Petr a Matěj Formanovi nebo Buchty a loutky. Dnes je KD Mlejn domovskou scénou souboru Cirkus Mlejn, Folklórního souboru Lučinka a amatérského divadla D13. Významným obdobím v historii KD bylo založení rockové hudební školy Come to Jam. Díky škole zde začínali dnes slavní rockeři jako je například Žlutý pes, MIG21, Visací zámek aj. Významnými osobnostmi v historii KD byli například Petr Zeman, zakladatel zmíněné rockové školy nebo Marie Navrátilová, která budovala kvalitní folck a country scénu. Od roku 2009 se zde začínala prosazovat změna zaměření programu zejména na nový cirkus a vzdušnou akrobacii. Dramaturgie je v současné době zaměřena na pohybové divadlo, novodobý cirkus, aktuální hudební trendy a neotřelé programy pro děti. Klub je domácí scénou Cirkusu Mlejn, jehož program se pohybuje na pomezí cirkusu a divadelních inscenací. Kromě vzdušné akrobacie připravuje ukázky různých cirkusových technik v komponovaných cirkusových inscenacích. Cirkus pořádá také pravidelné kurzy pro děti. Dětem i dospělým zde nabízejí pohybové, hudební, výtvarné a dramatické lekce. KD Mlejn tradičně hostí festivaly Fun Fatale, Stodůlecký píseček, Porta Praha. Klub má v nabídce výstavy domácích i zahraničních fotografů, malířů, dále jsou k vidění výstavy plastik nebo historických propagačních a propagandistických materiálů.

Původně dvoupodlažní panelový Kulturní dům Mlejn byl postaven jako součást občanské vybavenosti přilehlého panelového sídliště Stodůlky v rámci konceptu jihozápadního města architektů Ivo Obersteina a Václava Valtra. Byl otevřen v roce 1988 jako součást OKD Praha 5 a později byl osamostatněn. Po 16 sezónách provozu došlo k rozhodnutí městské části o transformaci příspěvkové organizace Kulturní dům Mlejn na obecně prospěšnou společnost. Nová společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností v roce 2006. MČ Praha 13 jako jediný zakladatel podpořila činnost dlouhodobým provozním grantem. V roce 2009 se rozhodla Městská část Praha 13 zahájit rekonstrukci objektu. Díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, dokončila MČ Praha 13 rekonstrukci v září 2010. Dne 10. října byl slavnostně otevřen nový klub Mlejn. V průběhu rekonstrukce byl demontován původní plechový plášť, proběhla demolice většiny příček až na holý železobetonový skelet. Obvodový plášť byl zateplen. Byla vyměněna střecha, obnoveny podlahy a instalována nová okna i dveře. Zásadním krokem k energetické úspornosti budovy a využití alternativních zdrojů energie se stal systém tepelných čerpadel a vzduchotechniky, umístěný v podzemí.  Proběhla rovněž dostavba KD v jižní a východní části u stávajícího sálu s oddělenými vstupy. Střechy jsou částečně zazeleněné. Suterén obsahuje nahrávací studio a strojovnu vzduchotechniky, tepelná čerpadla pro sál a sklad. V přízemí se nachází provoz restaurace s kuchyní, provozní kanceláře, víceúčelový sál a pobočka Městské knihovny. Divadelní sál je obdélník s mobilním skládacím hledištěm i jevištěm. Stupňovité hlediště se dá snadno složit a umožní tak vytvoření velké plochy, např. pro taneční parket. Hlediště pro divadlo obsahuje 10 řad a kapacitu 200 míst k sezení. Jeviště je 14 m široké a 5 m hluboké, k dispozici je pojízdná lávka ve výšce 6 m a standardní divadelní tahy s nízkou nosností. Novými prvky jsou speciální závěsné body pro vzdušnou akrobacii ve stropě o výšce 8 m. Divadlo má k dispozici promítací plátno a diaprojektor. Režijní a zvuková kabina je umístěna v poschodí proti jevišti. V prostoru prvního patra nad knihovnou jsou situovány kluby, učebny a kanceláře.

KD Mlejn je také sídlem pobočky Městské knihovny v Praze. V 90. letech knihovna optimalizovala síť svých poboček, snažila se je umístit do vhodných obecních objektů a dosáhnout v nich standardů nezbytných pro jejich další rozvoj. Vedle půjčování knih zdejší pobočka pořádá i vlastní kulturní a turistické akce.

Zdroje:

https://www.mlp.cz/cz/pobocky/stodulky/

https://mlejn.cz/

https://www.praha13.cz/Projekt-energeticka-opatreni-v-ramci-rekonstrukce-KD-Mlejn.html