Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o informace

Informace pro veřejnost
Tel.: 235 011 144, 235 011 228
Bezplatná linka: 800 130 000 (nelze přepojovat dál)
Hana Bělková, Andrea Říčková – informace v přízemí radnice

Běžné dotazy e-mailem:
dotazy@praha13.cz

Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
E-mail elektronické podatelny: epodatelna@praha13.cz

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V informacích si občané mohou vyzvednout následující formuláře:

  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Kromě toho mohou občané v informacích nahlédnout do těchto dokumentů:

  • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • Rozpočet Městské části Praha 13

Informace pro novináře
Mgr. Lucie Steinerová (5. patro, č. 617)
Tel.: 235 011 217
E-mail: SteinerovaL@praha13.cz
tisková mluvčí