Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Minigolf

Minigolfové hřiště se nachází v západním cípu Centrálního parku, v blízkosti ulic K Zahrádkám a Oistrachova.

Zřizovatel:
Městská část Praha 13
Úřad  městské  části
Sluneční náměstí 13
158 00 Praha 5

Veřejnost může hřiště užívat zdarma  v souladu s provozním řádem.

Provozní doba hřiště:
duben – září  8 – 21
říjen – listopad   9 – 18
prosinec – březen  mimo provoz

Provozní dobu lze měnit v případě nepříznivých klimatických podmínek.

Půjčování golfových holí pro hřiště minigolfu v Centrálním parku:

– v KD MLEJN, Kovářova 4, Praha 13
– objednávky holí na tel. 774 757 916
– bezplatně pouze na jeden den
– po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy 500 Kč za jedenu hůl a 100 Kč za jeden míček
(k navýšení zálohy dochází z důvodů častých ztrát míčků a  jejich ceny)

– provozní doba pro zapůjčení holí – každý den od 09.00 do 19.00 hodin(polední přestávka 12.00 – 13.00 hodin)

Provozní řád veřejného minigolfového hřiště:

Vážení návštěvníci,
veřejné minigolfové hřiště bylo vybudováno Městskou částí Praha 13 pro zpříjemnění vašeho volného času. Proto vás žádáme o dodržování podmínek provozního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. hlavního města Prahy, o ochraně veřejné zeleně.

 • Hřiště není pod trvalým dozorem
 • Vstup na hřiště na vlastní nebezpečí
 • Zřizovatel a správce nenesou odpovědnost za úrazy a jiná poškození zdraví a majetku návštěvníků z důvodu nedodržování provozního řádu a pokynů správce
 • Vstup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Zřizovatel a provozovatel nenesou odpovědnost za odložené věcí
 • Ke hře lze použít vlastní golfové hole a míčky.
 • Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu kolem minigolfových drah namrzlý
 • Provozovatel může hřiště uzavřít jak na celý den tak i v průběhu otevírací doby, v případě nepříznivého počasí nebo z jiného důvodu, ohrožující hráče nebo samotné zařízení hřiště
 • Provozovatel může uzavřít jednotlivé „jamky“ z důvodu potřebných oprav nebo nebezpečí pro návštěvníky

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
  (v případě poškození nebo zničení bude městská část Praha 13 vymáhat náhradu škody)
 • vstupu na dráhy
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných podobných prostředků
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu vlastníka

 

Návštěvník je povinen:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • dodržovat čistotu
 • návštěvník může být vykázán ze hřiště v případě opakovaného nedodržování provozního  řádu  nebo pokynu správce nebo pokud by svým jednáním  ohrožoval ostatní návštěvníky

Porušení  pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem
ve smyslu § 46, odstavce 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění  pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení  hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii na tel. č. 156.

Správce hřiště:

IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9
Telefon: 774 757 916

Za úklid a technický stav hřiště odpovídá:

Správní firma: IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9
Telefon: 774 757 916