Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor majetkový, bytový a investiční

Zaměstnanci odboru mají na starosti využití a správu objektů i pozemků, geodetické činnosti nebo výkon vlastnických práv. Připravují projekty v oblasti bydlení a vedou bytovou agendu včetně využití bytového fondu. V oblasti investic se starají i stavby a projekty k realizaci.  

Kontaktní osoby v odboru