Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oddělení matrik a ověřování

S čím vám zde pomůžeme?

 • Úmrtí a narození
 • Státní občanství
 • Změna jména a příjmení
 • Duplikáty matričních dokladů
 • Ověřování opisu, kopie nebo podpisu
 • Manželství a registrované partnerství
 • Zápisy do zvláštní matriky v Brně
 • Agenda přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Kontaktní osoby v odboru

 • (3. patro, č. 445)

  Cestrová Marcela

  matrikářka - udělení státního občanství, osvědčení o státním občanství, prohlášení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 426)

  Herychová Pavla DiS.

  matrikářka - udělení státního občanství, státoobčanské sliby, osvědčení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 426)

  Hlinovská Jitka

  matrikářka - změna jména a příjmení, zápisy do zvláštní matriky Brno, souhlasné prohlášení o určení otcovství, duplikáty matričních dokladů, prohlášení o státním občanství

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 428)

  Bc. Koloušková Martina DiS.

  vedoucí oddělení - matrika manželství, matrika narození, registrované partnerství, určení otcovství – trojdohoda, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5, územní orientace

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (přízemí . patro, č. 111)

  Švárná Mária

  odborný pracovník - ověřování podpisů a listin

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 427)

  Veverková Jana

  matrikářka - matrika manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do partnerství, osvědčení ke sňatku

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (př.. patro, č. 112)

  Záhorská Zdenka

  matrikářka - územní orientace, jubilejní svatby, ověřování podpisů a listin

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování

 • (3. patro, č. 445)

  Bc. Zvárová Jana

  matrikářka - matrika úmrtí, souhlasné prohlášení o určení otcovství, duplikáty matričních dokladů

  Odbor občansko-správní - oddělení matrik a ověřování