Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oddělení správního trestání

S čím vám zde pomůžeme?

 • Přestupková řízení
 • Podmínky obecně prospěšných prací
 • Vedení rejstříku přestupků úřadu městské části

Kontaktní osoby v odboru

 • (3. patro, č. 430)

  JUDr. Baumruková Zuzana

  vedoucí oddělení - přestupkové řízení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 432)

  Bc. Horová Simona

  odborný pracovník - přestupkové řízení, výkon trestu obecně prospěšných prací

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 431)

  Mgr. Kalčíková Andrea

  odborný pracovník - přestupkové řízení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 431)

  Bc. Král Václav

  odborný pracovník - přestupkové řízení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 429)

  Marková Štěpánka

  odborný pracovník - registrace přestupkového řízení, archivní dokumentace a rejstřík přestupků

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 431)

  Mgr. Turková Monika

  odborný pracovník - přestupkové řízení, výkon trestu obecně prospěšných prací

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání

 • (3. patro, č. 432)

  Veverková Michaela

  odborný pracovník - evidence uložených pokud a nákladů řízení, zprávy z místa bydliště (pověsti), sepisování oznámení

  Odbor občansko-správní - oddělení správního trestání