Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ Praha 13 zahrnuje následující agendy: sociálně-právní ochranu dětí a kolizní opatrovnictví, náhradní rodinnou péči, kurátory pro děti a mládež. Činnost OSPOD je upravena Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dále – viz sekce „Jak si zařídit“

Kontaktní osoby v odboru

 • (2. patro, č. 321)

  Mgr. Augustová Alexandra

  kurátor pro mládež

  Odbor sociální péče - oddělení náhradní rodinné péče

 • (2. patro, č. 326)

  Mgr. Čeřovská Pavlína

  sociální pracovnice

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • (2. patro, č. 327)

  Exnerová Blanka

  sociální pracovník

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • (2. patro, č. 456)

  Mgr. Hrabětová Hana

  sociální pracovnice

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • (2. patro, č. 326)

  Mgr. Joppová Izabela

  sociální pracovník

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • (2. patro, č. 326)

  Křížová Dana DiS.

  sociální pracovník

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • (2. patro, č. 321)

  Mgr. Pondělíčková Lucie

  kurátor pro mládež

  Odbor sociální péče - oddělení náhradní rodinné péče

 • (2. patro, č. 325)

  Bc. Pospíšilová Anna

  vedoucí oddělení

  Odbor sociální péče - oddělení sociálně-právní ochrany dětí