Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vodoprávní úřad a Speciální stavební úřad vodoprávní

Kontaktní osoby