Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oddělení kontrolně-správní

kontrola dodržování živnostenskoprávních a souvisejících předpisů, projednávání přestupků, ukládání pokut a sankcí

Kontaktní osoby v odboru