Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úsek registrace

ohlašování živnosti, žádost o koncese, oznamování změn, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, oznámení přerušení a pokračování provozování živností, evidence provozoven, živnostenský rejstřík (nahlížení, výpisy), Centrální registrační místo (CRM), evidence zemědělských podnikatelů

Kontaktní osoby v odboru