Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Použité spreje patří do směsného odpadu!

Praha 13
23.01.2024
Nenechte si ujít

Použité spreje patří do směsného odpadu! Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru

Pražské služby apelují na občany, aby při třídění tlakových nádob postupovali obezřetně. Chránili zdraví vlastní i druhých, pamatovali na bezpečnost a přesně věděli, co kam vyhazují. Nevyprázdněné malé spreje patří do černé popelnice na směsný komunální odpad. Bez problémů je zpracují a energeticky využijí v ZEVO Malešice, kde nenapáchají žádné škody. Nádoby se stlačenými plyny jsou nebezpečné kvůli vysokému tlaku uvnitř. Vlivem tepla nebo poškození mohou explodovat, způsobit vážná poranění, což se u sprejů se zbytkovým obsahem občas děje. Naopak zcela prázdné spreje je možné vyhodit do šedých kontejnerů na kov.

Malé spreje od laků na vlasy, deodorantů nebo osvěžovačů vzduchu, repelentů, obranných plynů a podobně používají lidé denně. Někdy je hází poloprázdné chybně do kontejnerů na kov, stejně jako plynové kartuše nebo dokonce turistické vařiče. Výše jmenované obaly mají ale na sobě symbol ohně. Jedná se tedy o hořlavý plyn, aerosol, kapalinu a páry. Takový sprej se nesmí zahřívat, mechanicky poškodit, prorazit ani používat v blízkosti ohně. Porušení těchto obecně závazných pravidel může mít fatální následky.

Důkazem je událost z 20. října 2023, která se stala v areálu Pražských služeb Pod Šancemi. V lisu na kovové obaly, který navazuje na třídicí linku, se nahromadilo velké množství nevyprázdněných sprejů. Došlo k explozi a následnému zahoření. Poškozená linka byla mimo provoz skoro měsíc, vzniklé škody se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Podstatné je, že se nikomu naštěstí nic vážného nestalo. Za celé čtyři roky provozu linky se podobně závažný incident nikdy nepřihodil.

Krátce na to začaly Pražské služby ve spolupráci s hlavním městem s komunikací tohoto tématu směrem k veřejnosti, s edukací a zároveň se zpřísňováním opatření v rámci předcházení obdobných situací.

ZDE PATŘÍ NEVYPRÁZDNĚNÉ SPREJE !Kontejner na odpad

ZDE PATŘÍ VYPRÁZDNĚNÉ SPREJE!Kontejner na odpad

 

Sdílejte článek