Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kontejnery

  • Kontejner na kovový odpad

    Použité spreje patří do směsného odpadu!

    Použité spreje patří do směsného odpadu! Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru Pražské služby apelují na občany, aby při třídění tlakových nádob postupovali obezřetně. Chránili zdraví vlastní i druhých, pamatovali na bezpečnost a přesně věděli, co kam vyhazují. Nevyprázdněné malé spreje patří do černé popelnice na směsný komunální odpad. Bez problémů je zpracují a energeticky…