Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží – foto z akce

Jménem místní Agendy 21 poděkoval její předseda Vít Bobysud spolu s radní Anetou Ečekovou Maršálovou a starostou Davidem Vodrážkou těm, kteří se i během pandemie covid-19 účastnili akcí a soutěží, které MA 21 pořádala. V pondělí 31. května v obřadní síni radnice předali zúčastněným také upomínkové předměty. Mezi akce, které byly pro občany Prahy 13 uspořádány, patřilo například dekorování stomických sáčků s cílem zvýšit povědomí o existenci stomie. Dále probíhalo malování na kamínky pro podporu činnosti Ligy proti rakovině, vyšívání obrazu naší městské části a v neposlední řadě se uskutečnila soutěž o nejhezčí velikonoční přání. Akcí se účastnili spoluobčané napříč generacemi, od školek, škol až po kluby seniorů. Všem patří ještě jednou naše velké poděkování.

PYTLÍK ART 2021

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 2022

A DALŠÍ…

Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022Předávání odměn účastníkům dlouhodobých soutěží 2022