Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Soutěž o nejhezčí velikonoční přání 2022 2022

MČ Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 vyhlašuje soutěž O nejhezčí velikonoční přání. Soutěž je pro všechny věkové kategorie občanů trvale bydlících v Praze 13.

Velikonočním přáním se rozumí jakákoli kresba, básnička či výrobek s tematikou jara a Velikonoc. Každé dílo odevzdané do soutěže musí být originálem, je zakázáno stahovat z prostředí internetu či kopie již jiných děl.
Vaše soutěžní díla je nutné odevzdat v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2022 do vyhrazeného boxu s označením „Velikonoční přání – soutěž“ u informací v přízemí radnice MČ Prahy 13. Do soutěže budou zařazena pouze díla, která jsou označena jménem, tel. číslem či e-mailovou adresou a doplněna věkem samotného tvůrce.

Díla, která budou doručena ve výše uvedeném termínu, budou vystavena v přízemí radnice a 13 nejzdařilejších děl bude oceněno při zahájení vernisáže. Odevzdáním soutěžního díla autor souhlasí s použitím pro účely MČ Praha 13.

Veselé Velikonoce
Místní agenda