Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejné mínění rok 2022

Praha13
04.08.2022
Nenechte si ujít

Před prázdninami proběhl v ulicích Prahy 13 průzkum veřejného mí­nění. Vedení radnice tak chtělo zjistit, co se místním občanům líbí, s čím jsou spokojení a co jim naopak vadí.Jak se žije na třináctce – průzkum veřejného
mínění

Před prázdninami proběhl v ulicích Prahy 13 průzkum veřejného mí­nění.
Vedení radnice tak chtělo zjistit, co se místním občanům líbí, s čím jsou
spokojení a co jim naopak vadí. Průzkum identifikoval i pro­blémy, které lidé
při životě v Praze 13 pociťují. Výsledky prezentují názory obyvatel z různých
věkových i sociálních skupin. Pro vedení rad­nice je to pomyslné zrcadlo, ve
kterém může vidět pozitiva i negativa ži­vota v městské části. Okruhy otázek byly
zaměřeny na všechny důležité oblasti života ve městě: celková spokojenost s
životem v Praze 13, měst­ská zeleň a parky, bezpečnost, občanská vybavenost,
doprava a parko­vání, čistota, výstavba i bezpečnost a činnost městského úřadu.

  V daných oblastech
se hodnotila spokojenost se stavem nebo dostup­nost. Dále také bylo cílem
zjistit, jak se názory lidí liší v odlišných ob­lastech naší městské části –
data lze třídit podle věku, pohlaví, vzdělání a místa bydliště v Praze 13.

  Máme radost, že z průzkumu
vyšlo, že jsou ob­čané primárně s životem na třináctce spokojení. U 89 % obyvatel Prahy 13 převažuje celková
spo­kojenost se životem v naší městské části(89 % lidí hodnotilo 7 a více
body celkovou spokoje­nost). Dvě nejvyšší hodnocení na škále 1–10 uvádí u
spokojenosti s bydlením v této lokalitě téměř polovina (47 %) lidí. Nejvyšší
spokojenost uvádí mladí do 29 let. Na bydlení v Praze 13 je podle občanů
nejcennější zeleň a blízkost pří­rody. Čtyři z deseti obyvatel dokonce neuvádí
žádná negativa místa, ve kterém žijí. Celková spokojenost také panovala ve
většině dílčích ob­lastí, z nichž je nejlépe hodnocená zeleň, velmi dobře jsou
ale vnímány i další oblasti. Získaná data nám také prozradila a potvrdila, jaké
jsou nejpalčivější problémy. Není překvapením, že hlavní z nich je otázka
parkování. Průzkum se zaměřil i na řešení problému, což radnici může přinést
cenné informace, díky nimž bude s řešením spokojeno nejvíce lidí.

Níže naleznete kompletní
závěrečnou zprávu, speciál, který byl distribuován do poštovních schránek a
také video s hlavními výsledky. Průzkum veřejného mínění pro městskou část
provedla agentura ppm factum.

Sdílejte článek