Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní poplatek z pobytu

Jedná se o místní poplatek za využití ubytování za úplatu. Poplatek z pobytu se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce do 60. dne pobytu – platí se za každé přenocování).

Sazba poplatku 50,- Kč za osobu*

* za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků,

kancelář č. 529 – Bc. Romana Hrušková, tel. 235 011 408, e-mail: HruskovaR@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 18:00; ÚT, ČT: 8:00 – 13:00)

Další informace k poplatkům z pobytu