Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pořádání tomboly

Tombola je hazardní hrou, do níž sázející (účastník) vloží sázku (zakoupí sázkový tiket – los), jejíž návratnost se nezaručuje.

Tombolou se rozumí akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost účastníka.

V tombole mohou být slosovány pouze sázkové tikety prodané účastníkům za peněžitý vklad (sázkový tiket nelze vyměnit za hmotné věci, služby apod.). Sázkové tikety se prodávají a výhry vydávají pouze v den a v místě konání akce (slosování). Veškeré informace musí být v českém jazyce.

Při uspořádání tomboly musí být zachována rovnost podmínek a stejná možnost výhry všem účastníkům.

Při provozování tomboly je zakázáno používat státní symboly České republiky, případně dalšího členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nesmí také dojít k narušení veřejného pořádku.

Tomboly nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

Kde, s kým a kdy poplatky řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků

kancelář č. 530 –  Bc. Rudolf Foukal, tel. 235 011 412, e-mail: FoukalR@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

Další informace k pořádání tomboly