Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Co je potřeba

 • Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
 • situační plánek, příp. návrh dopravně inženýrského opatření – situační nákres s přesným za kreslením návrhu dopravního opatření dle vyhlášky
 • vyjádření příslušného dopravce, pokud je na dotčené komunikaci provozována linka veřejné hromadné dopravy
 • stanovisko vlastníka/správce pozemní komunikace
 • stanovisko všech rezidentů, bydlících v lokalitě – při požadavku na umístění retardéru – zpomalovacího prahu
 • situační nákres zajistí a zrealizuje dle norem a předpisů na své náklady žadatel, v případě soukromého zájmu, nebo vlastník komunikace, na které bude místní úprava požadována.

Postup

 • Občan podá žádost o stanovení přechodné a místní úpravy provozu s dalšími potřebnými dokumenty do podatelny nebo na odbor dopravy
 • Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy vydá písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti žadatele, které je podkladem při rozhodování odboru dopravy ÚMČ Praha 13
 • Odbor dopravy schválí žádost a stanoví přechodnou a místní úpravu provozu obvykle do 30 dnů od zahájení řízení
 • Odbor dopravy v případě zamítnutí žádosti, obvykle do 30 dnů od zahájení řízení, vyrozumí písemně žadatele

Formuláře

Stáhnout

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Odkaz na úplné podmínky

Kde, s kým a kdy zvláštní užívání komunikace konzultovat

Odbor dopravy, 2. patro, kancelář č. 315

v úředních hodinách po, st 8:00-18:00, út, čt 8:00-13:00

Eva Vyskočilová, tel.: 235 011 405, e-mail: VyskocilovaE@praha13.cz

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 

Odbor služby dopravní policie, Oddělení dopravního inženýrství

Kongresová 1666/2, Praha 4